REKLAMA

gwarancja spłaty


Kredyty z gwarancją spłaty i dopłatą do oprocentowania

fot. Adobe Stock

Kredyty z gwarancją spłaty i dopłatą do oprocentowania

Gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpiec...

MRiRW: Preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty

MRiRW: Preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty


Fundusz Gwarancji Rolnych: Na co można wziąć kredyt z gwarancją spłaty

Fundusz Gwarancji Rolnych: Na co można wziąć kredyt z gwarancją spłaty


REKLAMA