REKLAMA

ocena polowa


Wnioski o ocenę polową za pośrednictwem poczty

Wnioski o ocenę polową za pośrednictwem poczty

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaleca składanie wniosków o dokonanie oceny polowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej.

Można składać wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Można składać wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego


REKLAMA