REKLAMA

podtopienia

Na polach duże zasoby wody. Miejscami występuje nadmiar

Na polach duże zasoby wody. Miejscami występuje nadmiar

W tym roku nie susza, a nadmiar wody na polach uprawnych może skutkować znacznym obniżeniem plonów. Największe zasoby wodne występują obecnie na południu kraju.

Na polach duże zasoby wody. Miejscami występuje nadmiar

Na polach duże zasoby wody. Miejscami występuje nadmiar


Przekroczone stany ostrzegawcze rzek na południu i wchodzie Polski

fot. Adobe Stock

Przekroczone stany ostrzegawcze rzek na południu i wchodzie Polski


Przekroczone stany ostrzegawcze rzek na południu i wchodzie Polski

fot. Adobe Stock

Przekroczone stany ostrzegawcze rzek na południu i wchodzie PolskiREKLAMAREKLAMA