REKLAMA

polskie produkty rolnospożywcze


Eksport polskich towarów rolno-spożywczych wzrósł o 6,7% w 2021 roku

fot. Adobe Stock

Eksport polskich towarów rolno-spożywczych wzrósł o 6,7% w 2021 roku

Od stycznia do października 2021 roku został odnotowany wzrost wartości eksportu polskich towarów rolno-spożywczych. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku jest to 30,5 ml...

MRiRW: Rośnie wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych

MRiRW: Rośnie wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych


Ponad 5-procentowy wzrost eksportu polskiej żywności w pierwszym półroczu 2021

fot. Adobe Stock

Ponad 5-procentowy wzrost eksportu polskiej żywności w pierwszym półroczu 2021


REKLAMA