REKLAMA

pomoc państwa


Jaka przyszłość pomocy państwa w rolnictwie

Jaka przyszłość pomocy państwa w rolnictwie

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie, obszarach wiejskich i leśnictwie. Ustanowiono szczegó...

REKLAMA