REKLAMA

potrącenia


KRUS: Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji – zmiany od 1 lipca

fot. Paweł Pąk

KRUS: Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji – zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca br. zostały zmienione przepisy, dotyczące ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA