REKLAMA

pracownicy sezonowi

MRiRW: Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

fot. Paweł Pąk

MRiRW: Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało opracowane wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytyczne dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach ...

Pozwolenie na pracę sezonową zostanie wydłużone do 12 miesięcy?

fot. TK

Pozwolenie na pracę sezonową zostanie wydłużone do 12 miesięcy?


Ardanowski: Zależy nam, by obywatele Ukrainy chętnie przyjeżdżali do pracy w polskim sektorze rolno-spożywczym

fot. Paweł Pąk

Ardanowski: Zależy nam, by obywatele Ukrainy chętnie przyjeżdżali do pracy w polskim sektorze rolno-spożywczym


Koronawirus: Budżet państwa zapłaci za testy dla pracowników sezonowych z zagranicy

fotolia

Koronawirus: Budżet państwa zapłaci za testy dla pracowników sezonowych z zagranicyREKLAMAREKLAMA