REKLAMA

produkty rolnospożywcze

Ministrowie rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier apelują do KE o podjęcie działań

fot. Adobe Stock

Ministrowie rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier apelują do KE o podjęcie działań

Do Komisji Europejskiej zwrócili się ministrowie państw, których rolnictwo odczuwa negatywne skutki gospodarcze spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę.

Henryk Kowalczyk o wzroście wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych w 2022 roku

fot. MRiRW

Henryk Kowalczyk o wzroście wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych w 2022 roku


Nowa kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

fot. Paweł Pąk

Nowa kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych


Ukraina największym pozaunijnym odbiorcą towarów rolno-spożywczych z Polski

fot. Adobe Stock

Ukraina największym pozaunijnym odbiorcą towarów rolno-spożywczych z PolskiREKLAMAREKLAMA