REKLAMA

projekt ustawy

KRIR: Ten projekt ustawy może zablokować inwestycje na wsi!

KRIR: Ten projekt ustawy może zablokować inwestycje na wsi!

Planowana zmiana w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie może doprowadzić do zablokowania inwestycji na wsi – ostrzegają izby rolnicze i piszą w tej sp...

Można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

fotolia

Można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej


Można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

fotolia

Można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej


Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw

fotolia

Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustawREKLAMAREKLAMA
REKLAMA
REKLAMA