REKLAMA

przechowywanie warzyw


Choroby ziemniaka w okresie przechowywania

fotolia

Choroby ziemniaka w okresie przechowywania

Porażenie bulw chorobami przechowalniczymi jest najbardziej dotkliwe gospodarczo, gdyż wpływa na wzrost strat, obniżenie jakości oraz zmniejszenie wartości nasiennej sadzeniaków.

Skuteczne i wydajne komory chłodnicze

fot. Tomasz Kodłubański

Skuteczne i wydajne komory chłodnicze


REKLAMA