REKLAMA

renta z tytułu niezdolności do pracy


GUS: Tyle pieniędzy dostaje rolnik na emeryturze

fot. © Robert Kneschke - Fotolia.com

GUS: Tyle pieniędzy dostaje rolnik na emeryturze

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące zeszłorocznych świadczeń emerytalno-rentowych w rolnictwie.

REKLAMA