REKLAMA

rzekomy pomór drobiu


Coraz więcej ognisk rzekomego pomoru drobiu

Coraz więcej ognisk rzekomego pomoru drobiu

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że do 24 lipca 2023 roku na terytorium naszego kraju zostały wyznaczone cztery ogniska rzekomego pomoru drobiu ND – od (ang. Newcast...

Ukraina wprowadziła zakaz importu dla żywego drobiu z Polski

fot. Adobe Stock

Ukraina wprowadziła zakaz importu dla żywego drobiu z Polski


Rzekomy pomór drobiu u kur rzeźnych na Podlasiu

fot. Adobe Stock

Rzekomy pomór drobiu u kur rzeźnych na Podlasiu


REKLAMA