REKLAMA

sektor leśny


Wpływ koronawirusa na sektor rolny, leśny i rybołówstwa

fot. Paweł Pąk

Wpływ koronawirusa na sektor rolny, leśny i rybołówstwa

COPA i COGECA opublikowały raport uzupełniający dotyczący wpływu COVID-19 na sektor rolny, leśny i rybołówstwa w okresie od 20 do 30 marca 2020 roku. 20-30 marca 2020 r.

REKLAMA