REKLAMA

siew zbóż


Odmiany zbóż jarych zalecane do siewu w województwie lubuskim

fot. Paweł Pąk

Odmiany zbóż jarych zalecane do siewu w województwie lubuskim

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - COBORU opublikował listę rekomendowanych odmian zbóż jarych dla województwa lubuskiego w 2018 roku.

Jak dobrać odpowiedni materiał siewny?

fot. Paweł Pąk

Jak dobrać odpowiedni materiał siewny?


OMEGA OO_L – wszechstronność i precyzja

fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

OMEGA OO_L – wszechstronność i precyzja


REKLAMA