REKLAMA

składki KRUS

Wysokość składek KRUS w III kwartale 2023 roku

fot. Paweł Pąk

Wysokość składek KRUS w III kwartale 2023 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 roku.

KRUS: Wysokość miesięcznej składki w II kwartale 2023 roku

KRUS: Wysokość miesięcznej składki w II kwartale 2023 roku


KRUS: Wysokość składek w pierwszym kwartale 2023 roku

KRUS: Wysokość składek w pierwszym kwartale 2023 roku


Wysokość składek KRUS w IV kwartale 2022 roku

Wysokość składek KRUS w IV kwartale 2022 roku
REKLAMA


REKLAMA