REKLAMA

sprzedaż gruntów

Izby rolnicze chcą wzmocnienia roli w opiniowaniu sprzedaży ziemi

Izby rolnicze chcą wzmocnienia roli w opiniowaniu sprzedaży ziemi

Polskie izby rolnicze skupione w Krajowej Radzie Izb Rolniczych zwróciły się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obro...

Prezydent podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną

fot. Agro Flash

Prezydent podpisał ustawę o obrocie ziemią rolną


Posłowie chcą nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej

PAP / Leszek Szymański

Posłowie chcą nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej


MRiRW: w lipcu – nowelizacja ustawy o sprzedaży ziemi

PAP / Leszek Szymański

MRiRW: w lipcu – nowelizacja ustawy o sprzedaży ziemiREKLAMAREKLAMA
REKLAMA