REKLAMA

środowisko

„Zielony ład” – walka ze zmianami klimatu, czy przepis na katastrofę?

fot. Paweł Pąk

„Zielony ład” – walka ze zmianami klimatu, czy przepis na katastrofę?

> „Zielony ład” został powołany do transformacji ekologicznej, a ostatecznie do pełnej neutralności ekologicznej w krajach UE do roku 2050. > Wprowadzenie założeń tej str...

Niebezpieczne odkrycie – duża ilość szkodliwych odpadów zakopanych w polu

fot. WIOŚ we Wrocławiu

Niebezpieczne odkrycie – duża ilość szkodliwych odpadów zakopanych w polu


Jakie zmiany w ustawie o odpadach

Jakie zmiany w ustawie o odpadach


Ekosystemy leśne – ostatnie dni ubiegania się o pomoc

fot. Paweł Pąk

Ekosystemy leśne – ostatnie dni ubiegania się o pomocREKLAMAREKLAMA