REKLAMA

stawki płatności


Płatności bezpośrednie: Znamy stawki za 2020 r

Płatności bezpośrednie: Znamy stawki za 2020 r

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy o...

Znamy wysokość stawek płatności bezpośrednich

Znamy wysokość stawek płatności bezpośrednich


REKLAMA