REKLAMA

strefa czerwona


Zmiana stref ASF w 39 gminach

Zmiana stref ASF w 39 gminach

Komisja Europejska zmieniła status stref ASF w 39 gminach objętych restrykcjami o najwyższym poziomie uciążliwości na strefy o łagodniejszych restrykcjach.

ASF: Nowe wytyczne w zakresie bioasekuracji

ASF: Nowe wytyczne w zakresie bioasekuracji


Punkty Potwierdzania Profili Zaufanych ponownie uruchomione

Punkty Potwierdzania Profili Zaufanych ponownie uruchomione


Minister wstrzymuje import świń ze stref czerwonych ASF

fotolia

Minister wstrzymuje import świń ze stref czerwonych ASF


REKLAMA