REKLAMA

struktura zasiewów


Rekordowe zbiory kukurydzy w Polsce. Wzrost zasiewów o 21% w 2021 roku

Rekordowe zbiory kukurydzy w Polsce. Wzrost zasiewów o 21% w 2021 roku

W 2021 roku w Polsce kukurydzą na ziarno i kiszonkę obsiano łącznie 1,7 mln ha. To o 21% więcej niż w całym 2020 roku. Z tego niemal 1 mln ha wyniosła sama uprawa kukurydzy na z...

Zatrzymaj do wiosny składniki mineralne w glebie

Agro Brand

Zatrzymaj do wiosny składniki mineralne w glebie


Struktura zasiewów w Polsce w 2015 r.

fot. Agro Flash

Struktura zasiewów w Polsce w 2015 r.


REKLAMA