REKLAMA

szacowanie strat

Elektroniczne szacowanie suszy a rzeczywistość

fot. Paweł Pąk

Elektroniczne szacowanie suszy a rzeczywistość

Z proponowanych przepisów wynika, że straty nie będą szacowane w sposób rzeczywisty, ale w oparciu o wskaźniki Instytutów. – Projektowane przepisy w chwili obecnej budzą zbyt wi...

Oddzielne szacowanie strat dla produkcji roślinnej i zwierzęcej dopiero po 2021

fot. Paweł Pąk

Oddzielne szacowanie strat dla produkcji roślinnej i zwierzęcej dopiero po 2021


Na problemy z szacowaniem strat w uprawach – prywatny rzeczoznawca

Na problemy z szacowaniem strat w uprawach – prywatny rzeczoznawca


Zmiany w zasadach szacowania szkód

fotolia

Zmiany w zasadach szacowania szkód
REKLAMA