REKLAMA

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


Kto odbierze opakowania i odpady plastikowe z produkcji rolniczej?

Kto odbierze opakowania i odpady plastikowe z produkcji rolniczej?

Odbiór opakowań i odpadów plastikowych z produkcji rolniczej to problem, który powinien zostać rozwiązany identycznie jak przy odbiorze opakowań po środkach ochrony roślin, któr...

REKLAMA