partnerzy portalu

reklama
Crop View - z myślą o podejmowaniu lepszych decyzji fot. Fotolia.com

Crop View - z myślą o podejmowaniu lepszych decyzji

Napisał  Mar 09, 2018

Rolnicy stale muszą podejmować decyzje dotyczące swoich upraw. Jeżdżą na swoje pola, sprawdzając stan roślin i ich rozwój – przez okno samochodu lub stojąc bezpośrednio na polu. W takich momentach nasuwa się pytanie, jak można jeszcze lepiej i bezpieczniej podejmować te decyzje.

Odpowiedzią na to może być możliwość spojrzenia na swoje pola z innej perspektywy. Pomóc w tym może inteligentne zastosowanie i połączenie zdjęć satelitarnych oraz danych o gospodarstwie. Perspektywa z lotu ptaka może stanowić wsparcie przy podejmowaniu wielu decyzji: Jak racjonalnie rozdzielić składniki pokarmowe pod względem ekonomicznym i ekologicznym? Jak wyglądają różnice w wegetacji na różnych polach? Na którym polu należy rozpocząć nawożenie?

Do tej pory rolnicy nie mogli sobie pozwolić na proste wykorzystanie zdjęć satelitarnych ze względu na wysokie koszty oraz ich ograniczoną dostępność, a także na konieczność posiadania wiedzy z zakresu informatyki.

Zdjęcia satelitarne do zastosowania przez rolników – wprowadzenie do rolnictwa precyzyjnego

Dzięki modułowi Crop View firm CLAAS i 365FarmNet zasadniczo zmieniają się możliwości zastosowania zdjęć satelitarnych w rolnictwie: od lutego 2018 r. rolnicy będą mogli wykorzystać zdjęcia satelitarne dostępne w 365FarmNet, aby jeszcze bardziej precyzyjnie podejmować decyzje.

Moduł Crop View udostępnia czytelne dane dotyczące pól i różnic w stanie wegetacji, oraz pozwala na sprawne tworzenie map aplikacyjnych w formacie .shp. Moduł jest wyposażony w funkcje filtrowania według upraw oraz w prosty sposób przedstawia różnice w stanie wegetacji na różnych polach.

Crop View stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji na podstawie regularnie aktualizowanych oraz historycznych zdjęć satelitarnych – bez potrzeby posiadania fachowej wiedzy z zakresu informatyki. Dzięki temu rolnicy będą mogli wspomagać solidnymi i rzetelnymi danymi oraz zoptymalizować planowanie swoich działań.

Crop View stanowi dla rolników doskonałe wprowadzenie do rolnictwa precyzyjnego: do tej pory rolnicy musieli przekazywać usługodawcom dane o granicach pól, aby po kilku dniach móc otrzymać właściwe zdjęcia satelitarne. Moduł Crop View zasadniczo zmienia ten proces. Po aktywowaniu modułu w 365FarmNet użytkownik od razu otrzymuje dostęp do zdjęć satelitarnych swoich pól.

Wyjątkowa aplikacja: zastosowanie zdjęć satelitarnych dla dokładnej lokalizacji

Wyjątkowa w module Crop View jest transformacja surowych danych satelitarnych w przekonujące informacje, które pomagają rolnikom w podejmowaniu decyzji o nawożeniu dla wybranych powierzchni.

Obecnie nie ma innej takiej aplikacji na rynku, która byłaby w stanie dostarczyć rolnikowi istotne dane na podstawie zdjęć satelitarnych. Z jednej strony jest to związane z faktem, iż nieprzetworzone dane satelitarne mają bardzo niską wartość dla rolników. Z drugiej strony prawie niemożliwym jest przetwarzanie dużych ilości skomplikowanych danych podczas codziennych zajęć w gospodarstwie.

Jedynie połączenie fachowej wiedzy z dziedziny rolnictwa oraz know-how z zakresu teledetekcji stanowią wartość dodaną w uprawie roślin. Takie połączenie stanowi właśnie moduł Crop View, który został wspólnie stworzony przez firmy CLAAS i 365FarmNet.

Informacje techniczne o Crop View

Crop View opiera się o zobrazowania optyczne satelit Sentinel-2, które są regularnie aktualizowane i udostępniane w ramach programu Copernicus zainicjowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Istotną informacją dla rolników jest to, że wysoka rozdzielczość przestrzenna 10 x 10 metrów pozwala na wiele więcej niż tradycyjna identyfikacja pól.

W ten sposób możliwe jest wskazanie różnic w stanie wegetacji między poszczególnymi polami. Cotygodniowe aktualizacje zdjęć oznaczają możliwość dostępu do „bezchmurnych” danych, nawet dla regionów położonych w zachmurzonej Europie Środkowej. W ten sposób moduł Crop View udostępnia właściwe dane, które można łączyć z danymi o gospodarstwie i własnymi doświadczeniami.

Czym jest program Copernicus?

Unijny program obserwacji Ziemi Copernicus został zainicjowany w 1988 r. wspólnie z Komisją Europejską (UE) i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Program stanowi nowoczesną i wydajną infrastrukturę obserwacji Ziemi oraz oferuje usługi w zakresie geoinformacji. Poprzez program Copernicus stworzono niezależny, europejski system obserwacji Ziemi, który funkcjonuje od 2014 r. Dane europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus są dostępne dla każdego. Crop View stanowi dobry przykład na to, jak program Unii Europejskiej pomaga usprawnić pracę obywateli – w tym przypadku rolników – oraz wnosi niezwykle cenną wartość dodaną.

(rtr) Informacja prasowa 365FarmNet

reklama reklama reklama reklama
reklama