fbpx
Satelitarny obraz wegetacji na polu dzięki modułowi Crop View fot. 365Farmnet

Satelitarny obraz wegetacji na polu dzięki modułowi Crop View

Napisał  Maj 09, 2018

Firma 365FarmNet jest już znanym w Polsce projektantem i wykonawcą elektronicznych systemów dzięki, którym rolnik może w sposób całościowy zarządzać hodowlą i produkcją towarową w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy na bieżąco muszą podejmować decyzje dotyczące planowania zapasów i działań. Jeżdżą na swoje pola, sprawdzają zapasy i rozwój wegetacyjny – przez okno swojego samochodu lub z pola.

W takich momentach nasuwa się pytanie, jak lepiej i bezpieczniej podejmować te decyzje. Odpowiedzią na to może być dodatkowa perspektywa, tj. inteligentne zastosowanie i połączenie zdjęć satelitarnych i danych o gospodarstwie.

Perspektywa z lotu ptaka może stanowić wsparcie przy podejmowaniu wielu decyzji: jak ekonomicznie i ekologicznie podzielić substancje odżywcze? jak wyglądają różnice w wegetacji na różnych polach? jakie wynikają z tego działania?

Do tej pory rolnicy nie mogli sobie pozwolić na proste wykorzystanie zdjęć satelitarnych ze względu na wysokie koszty oraz ograniczoną dostępność, a także na wymóg posiadania wiedzy z zakresu informatyki.

Dzięki modułowi Crop View od firm CLAAS i 365FarmNet zasadniczo zmieniają się możliwości zastosowania zdjęć satelitarnych w rolnictwie: od wiosny 2018 r. rolnicy będą mogli wykorzystać zdjęcia satelitarne dostępne w 365FarmNet, aby bardziej precyzyjnie kierować swoimi działaniami rolnymi.

Moduł Crop View udostępnia czytelne i łatwe przedstawienie pól i poszczególnych wegetacji, oraz pozwala na tworzenie kart zastosowań. Moduł  jest wyposażony w funkcje filtrowania według upraw oraz w nieskomplikowany sposób przedstawia różnice w wegetacji na różnych polach.

Moduł stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji na podstawie regularnie aktualizowanych oraz historycznych zdjęć satelitarnych – bez potrzeby posiadania fachowej wiedzy z zakresu informatyki. Dzięki niemu rolnicy będą mogli podejmować decyzje w oparciu o solidne dane, aby zoptymalizować planowanie procesów.

Moduł Crop View stanowi dla rolników doskonałe wprowadzenie do rolnictwa precyzyjnego: do tej pory rolnicy musieli przekazać usługodawcom dane o granicach pól, aby po kilku dniach móc otrzymać właściwe zdjęcia satelitarne. Wprowadzenie modułu zasadniczo zmienia ten proces. Po aktywowaniu modułu w 365FarmNet użytkownik od razu otrzymuje dostęp do zdjęć satelitarnych swoich pól.

Wyjątkowa w module Crop View jest transformacja surowych danych w przekonujące informacje, które pomagają rolnikom w podejmowaniu decyzji o działaniach dla wybranych powierzchni.

Obecnie nie ma innej takiej aplikacji na rynku, która byłaby w stanie dostarczyć rolnikowi istotne dane na podstawie zdjęć satelitarnych. Z jednej strony jest to związane z faktem, iż nieprzetworzone dane satelitarne mają bardzo niską wartość dla rolników.

Z drugiej strony prawie niemożliwym jest przetwarzanie dużych ilości skomplikowanych danych w codziennych procesach pracy. Jedynie połączenie fachowej wiedzy z dziedziny rolnictwa oraz know-how z zakresu teledetekcji stanowią wartość dodaną przy uprawie roślin.

Crop View opiera się o dane optyczne satelity Sentinel-2, które są regularnie aktualizowane i udostępniane w ramach programu Copernicus zainicjowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Istotną informacją dla rolników jest to, że wysoka rozdzielczość przestrzenna dziesięć na dziesięc metrów pozwala na o wiele więcej niż zwykła identyfikacja pól.

W ten sposób możliwe jest wskazanie różnic w wegetacji między poszczególnymi polami. Cotygodniowe aktualizacje zdjęć oznaczają możliwość dostępu do „bezchmurnych” danych, nawet dla regionów położonych w pochmurnej Europie Środkowej. W ten sposób aplikacja udostępnia właściwe dane, które można łączyć z danymi o gospodarstwie i własnymi doświadczeniami.

Unijny program obserwacji Ziemi Copernicus został zainicjowany w 1988 r. wspólnie z Komisją Europejską (UE) i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Program stanowi nowoczesną i wydajną infrastrukturę obserwacji Ziemi oraz oferuje usługi w zakresie geoinformacji.

Poprzez program Copernicus stworzono niezależny, europejski system obserwacji Ziemi, który jest w zastosowaniu od 2014 r. Dane europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus są dostępne dla każdego. Crop View stanowi dobry przykład na to, jak program Unii Europejskiej pomaga usprawnić pracę obywateli – w tym przypadku rolników – oraz wnosi niezwykle cenną wartość dodaną.

(rtr) Tomasz Kodłubański

Udostępnij: