21.7°C

partnerzy:

reklama reklama reklama
reklama
Satelitarny obraz wegetacji na polu dzięki modułowi Crop View fot. 365Farmnet

Satelitarny obraz wegetacji na polu dzięki modułowi Crop View

Napisał  Maj 09, 2018

Firma 365FarmNet jest już znanym w Polsce projektantem i wykonawcą elektronicznych systemów dzięki, którym rolnik może w sposób całościowy zarządzać hodowlą i produkcją towarową w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy na bieżąco muszą podejmować decyzje dotyczące planowania zapasów i działań. Jeżdżą na swoje pola, sprawdzają zapasy i rozwój wegetacyjny – przez okno swojego samochodu lub z pola.

W takich momentach nasuwa się pytanie, jak lepiej i bezpieczniej podejmować te decyzje. Odpowiedzią na to może być dodatkowa perspektywa, tj. inteligentne zastosowanie i połączenie zdjęć satelitarnych i danych o gospodarstwie.

Perspektywa z lotu ptaka może stanowić wsparcie przy podejmowaniu wielu decyzji: jak ekonomicznie i ekologicznie podzielić substancje odżywcze? jak wyglądają różnice w wegetacji na różnych polach? jakie wynikają z tego działania?

Do tej pory rolnicy nie mogli sobie pozwolić na proste wykorzystanie zdjęć satelitarnych ze względu na wysokie koszty oraz ograniczoną dostępność, a także na wymóg posiadania wiedzy z zakresu informatyki.

Dzięki modułowi Crop View od firm CLAAS i 365FarmNet zasadniczo zmieniają się możliwości zastosowania zdjęć satelitarnych w rolnictwie: od wiosny 2018 r. rolnicy będą mogli wykorzystać zdjęcia satelitarne dostępne w 365FarmNet, aby bardziej precyzyjnie kierować swoimi działaniami rolnymi.

Moduł Crop View udostępnia czytelne i łatwe przedstawienie pól i poszczególnych wegetacji, oraz pozwala na tworzenie kart zastosowań. Moduł  jest wyposażony w funkcje filtrowania według upraw oraz w nieskomplikowany sposób przedstawia różnice w wegetacji na różnych polach.

Moduł stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji na podstawie regularnie aktualizowanych oraz historycznych zdjęć satelitarnych – bez potrzeby posiadania fachowej wiedzy z zakresu informatyki. Dzięki niemu rolnicy będą mogli podejmować decyzje w oparciu o solidne dane, aby zoptymalizować planowanie procesów.

Moduł Crop View stanowi dla rolników doskonałe wprowadzenie do rolnictwa precyzyjnego: do tej pory rolnicy musieli przekazać usługodawcom dane o granicach pól, aby po kilku dniach móc otrzymać właściwe zdjęcia satelitarne. Wprowadzenie modułu zasadniczo zmienia ten proces. Po aktywowaniu modułu w 365FarmNet użytkownik od razu otrzymuje dostęp do zdjęć satelitarnych swoich pól.

Wyjątkowa w module Crop View jest transformacja surowych danych w przekonujące informacje, które pomagają rolnikom w podejmowaniu decyzji o działaniach dla wybranych powierzchni.

Obecnie nie ma innej takiej aplikacji na rynku, która byłaby w stanie dostarczyć rolnikowi istotne dane na podstawie zdjęć satelitarnych. Z jednej strony jest to związane z faktem, iż nieprzetworzone dane satelitarne mają bardzo niską wartość dla rolników.

Z drugiej strony prawie niemożliwym jest przetwarzanie dużych ilości skomplikowanych danych w codziennych procesach pracy. Jedynie połączenie fachowej wiedzy z dziedziny rolnictwa oraz know-how z zakresu teledetekcji stanowią wartość dodaną przy uprawie roślin.

Crop View opiera się o dane optyczne satelity Sentinel-2, które są regularnie aktualizowane i udostępniane w ramach programu Copernicus zainicjowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Istotną informacją dla rolników jest to, że wysoka rozdzielczość przestrzenna dziesięć na dziesięc metrów pozwala na o wiele więcej niż zwykła identyfikacja pól.

W ten sposób możliwe jest wskazanie różnic w wegetacji między poszczególnymi polami. Cotygodniowe aktualizacje zdjęć oznaczają możliwość dostępu do „bezchmurnych” danych, nawet dla regionów położonych w pochmurnej Europie Środkowej. W ten sposób aplikacja udostępnia właściwe dane, które można łączyć z danymi o gospodarstwie i własnymi doświadczeniami.

Unijny program obserwacji Ziemi Copernicus został zainicjowany w 1988 r. wspólnie z Komisją Europejską (UE) i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Program stanowi nowoczesną i wydajną infrastrukturę obserwacji Ziemi oraz oferuje usługi w zakresie geoinformacji.

Poprzez program Copernicus stworzono niezależny, europejski system obserwacji Ziemi, który jest w zastosowaniu od 2014 r. Dane europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus są dostępne dla każdego. Crop View stanowi dobry przykład na to, jak program Unii Europejskiej pomaga usprawnić pracę obywateli – w tym przypadku rolników – oraz wnosi niezwykle cenną wartość dodaną.

(rtr) Tomasz Kodłubański

reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon jęczmienia

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama reklama reklama reklama
reklama