fbpx

PIGMiUR o nastrojach w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Napisał  Lis 16, 2021

Mimo panującej na całym świecie pandemii koronawirusa wśród przedsiębiorców z branży maszyn i urządzeń rolniczych nadal panują dobre nastroje dotyczące obecnej i przyszłej koniunktury – wynika z badania przeprowadzonego na przełomie września i października 2021 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR).

PIGMiUR przeprowadza to cykliczne badanie co sześć miesięcy od czerwca 2014 roku. Wyniki są wyrażane w wartościach liczbowych tworzących indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży przedsiębiorców z branży maszyn i urządzeń rolniczych.

Pozytywne nastroje pomimo pandemii koronawirusa

Wiosną 2020 roku indeks ten bardzo mocno obrazował obawy i niepewność związane z pandemią koronawirusa. Dobre wyniki sprzdażowe w 2020 roku i kontynuacja tego trendu w 2021 roku wpłynęły na pozytywne nastroje wśród przedsiębiorców związane z koniunkturą w obecnym czasie jak i w przyszłości.

Pierwsze tegoroczne badanie przeprowadzone w marcu potwierdziło, że przedsiębiorcy oczekują na dobre wyniki i optymistycznie patrzą na najbliższe miesiące. Z kolei ostatnie badanie potwierdza kontynuację tego trendu.

Widoczny efekt przerzucania ciężaru walki z pandemią na przedsiębiorców

- Wynik barometru jest niemal identyczny jak pół roku temu. Wówczas jego wartość wynosiła 0,82, obecnie 0,72. Niewielki spadek spowodowany jest wzrostem negatywnych odpowiedzi dotyczących podejścia administracji państwowej w kwestii klimatu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewne jest to związane z nowymi propozycjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym i dużą niepewnością co do tego jakie, w związku z tym, zmiany czekają przedsiębiorców w nowym roku. Obecnie nieco ponad 47% przedsiębiorców twierdzi, że warunki tworzone przez administracje państwową zdecydowanie przeszkadzają w prowadzeniu biznesu. Pół roku wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 28% przedstawicieli firm biorących udział w badaniu - informuje Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Mniej pewna przyszłość

Część przedsiębiorców uważa, że wkrótce dobra koniunktura w branży może ulec pogoszeniu, szczególnie w zakresie wyników sprzedaży we własnych firmach. Zmiany widać również jeżeli chodzi o przewidywania przyszłej koniunktury i sprzedaży we własnych firmach. Jeszcze pół roku temu w pierwszym tegorocznym badaniu 14% przedsiębiorców obawiało się pogorszenia koniunktury w niewielkim stopniu. Obecnie jest to 24%, mamy więc do czynienia ze znacznym wzrostem.

Większe zainteresowanie inwestycjami

Wzrost optymizmu widać w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. Zdecydowanie większy odsetek przedsiębiorców planuje w najbliższym czasie inwestycje niż jeszcze pół roku temu.

Indeks nastojów w branży

- Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Tym razem, po raz kolejny, mamy do czynienia z przewagą odpowiedzi pozytywnych. Indeks ma wartość dodatnią. Oznacza to, że wśród przedsiębiorców dominują pozytywne oczekiwania, choć nadal ich przewaga nie jest bardzo znacząca. Aczkolwiek możemy stwierdzić , że przedsiębiorcy w optymizmem patrzą w przyszłość – podsumowuje wyniki badania Hubert Seliwiak z PIGMiUR.

(rtr) Paweł Pąk / Źródło: PIGMiUR

Udostępnij: