5.1°C

reklama
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.
10 grudnia br. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
W związku z wejściem w życie od dnia 14 grudnia 2019 r. nowego prawa w zakresie zdrowia roślin, zaktualizowany został wzór wniosku o wpis do rejestracji podmiotów profesjonalnych.
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wykryli prawie dwie tony nielegalnych środków ochrony roślin. Do ujawnienia nielegalnych produktów doszło w wyniku przeszukania pomieszczeń magazynowych znajdujących się na jednej z posesji na terenie województwa wielkopolskiego.
Tylko w Polsce w ramach akcji prowadzonej przy wsparciu EUROPOL-u ujawniono aż 92 259,09 kg/l nielegalnych środków ochrony roślin, z czego 86 ton zatrzymano na granicy kraju. Na terenie Europy w wyniku działań kontrolnych zakwestionowano ponad 550 ton tych nielegalnych środków. To, jak dotąd, rekordowa ilość.
Pojawienie się Tomato brown rugose fruit virus we Włoszech i Niemczech stanowi duże zagrożenie dla szklarniowych upraw pomidora i papryki w Europie. W przypadku przeniknięcia patogenu do Polski, wirus ten z dużym prawdopodobieństwem byłby w stanie rozwijać się w uprawach szklarniowych tych roślin.
Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego można składać do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – informuje PIORIN.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyznaczyła kierunki i priorytety działań w 2019 roku oraz nowe zadania do realizacji w zakresie kontroli upraw genetycznie zmodyfikowanych
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował o finalizacji procedury analizy ryzyka (PRA) dla jabłek przeznaczonych na eksport do Kolumbii, dla których zostały uzgodnione importowe wymagania fitosanitarne pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Kolumbijskim Instytutem Rolnictwa (ICA).
360 ton nielegalnych środków ochrony roślin zatrzymanych zostało w wyniku 4-tygodniowej międzynarodowej operacji pod kryptonimem „Silver Axe III”.

RSS Module