fbpx
Burak cukrowy jest jedną z najpopularniejszych roślin przemysłowych w Polsce. Jego uprawy dotyczą przede wszystkim produkcji cukru, dlatego również uprawa powinna mieć na celu maksymalizację zgromadzenia cukru w korzeniach. Dlatego okres sadzenia czy rodzaj gleby odgrywają bardzo dużą rolę we wzroście rośliny.
W uprawach buraka cukrowego żeruje przędziorek chmielowiec. Zalecany jest systematyczny monitoring plantacji.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Przystąpiła do zbieranie od plantatorów zamówień na nasiona buraka cukrowego do zasiewów w 2022 r. Zapoznaj się z preferowaną listą odmian.
Chwościk atakuje w połowie okresu wegetacyjnego i stanowi poważne zagrożenie dla upraw buraka. Silne natężenie infekcji może skutkować znacznym obniżeniem plonów. 
Susza rolnicza występuje obecnie na całym obszarze kraju, niedobory wody odnotowane zostały dla 13 upraw. Największe niedobory wody występują w uprawach kukurydzy.
Przędziorek chmielowiec to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym. W ostatnim czasie jego występowanie na plantacjach buraka zaczęło przybierać na sile.
Na plantacjach buraka cukrowego obserwuje się dalszą ekspansję przędziorka chmielowca. Jest to szkodnik o wyjątkowo dużym potencjale rozrodczym.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. organizuje w rejonach plantacyjnych Cukrowni obchody Dnia Pola. W letnich szkoleniach mogą wziąć udział między innymi plantatorzy buraka cukrowego.
Na plantacjach buraka cukrowego stwierdza się już naloty mszyc. Ich żerowanie może wtórnie przyczynić się do znacznego obniżenia plonu, dlatego w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości nie ma co zwlekać z opryskiem.
Parlament Europejski domaga się pilnych działań, aby zapobiegać wymieraniu pszczół i innych owadów zapylających. Europosłowie uważają, że na ten cel należy przeznaczać 20 mld euro rocznie. Sprzeciwiają się również ponownemu dopuszczeniu do obrotu glifosatu po 31 grudnia 2022 r.