Tylko do 30 września będzie można się spisać w spisie powszechnym. Spis jest obowiązkowy, a pozyskane dane niezwykle istotne dla zaplanowania dalszych działań między innymi w zakresie oświaty, ochrony zdrowia czy polityki żywnościowej.
17,6 mld euro to wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych za pierwsze półrocze 2021 roku. Daje to wzrost o 5,3% w stosunku do okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku.
Według danych statystycznych, ceny skupu większości produktów rolnych w lipcu 2021 r. były niższe o 1,8% niż w czerwcu bieżącego roku. Wyższe były ceny owsa, kukurydzy i drobiu.
W czerwcu br. zarejestrowano 59 szt. nowych ciągników więcej niż w poprzednim miesiącu tj. 1269 szt. To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy ilość rejestracji utrzymuje się powyżej 1000 szt. W pierwszym półroczu br. zarejestrowano już 6570 szt. nowych ciągników. 
W polskim rolnictwie następuje coraz silniejsza specjalizacja gospodarstw przy postępującej koncentracji produkcji oraz nieprzerwane niemal od dwóch dekad zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych przy zachowaniu podobnego poziomu powierzchni użytków rolnych.
- Minione lato nie było udane dla rolników. Na zbiorach odbiła się susza. Jeszcze nie udało się uporać ze skutkami niesprzyjającej pogody, a już pojawiają się obawy o rosnące ceny prądu. Może to wpłynąć na sytuację finansową firm rolnych i rolników indywidualnych - czytamy w komunikacie BIG Infomonitor.
W 2018 roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, co jest poziomem zbliżonym do roku ubiegłego.
Koniec z dynamicznym wzrostem płac – wynika z właśnie opublikowanych informacji Głównego Urzędu Statystycznego. Firmy rolnicze zatrudniają jeszcze nowych pracowników, ale tak jak w innych przedsiębiorstwach, doszły już do pułapu maksymalnej płacy, jaką mogą zaoferować na rynku.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły zarówno w grudniu 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,9%) – informuje Główny Urząd Statystyczny
Komisja Europejska w połowie października 2018 roku opublikowała pogłębiony raport dotyczący kondycji ekonomicznej unijnych gospodarstw rolnych w latach 2014-2015. Jest to dokument, który obrazuje systemowe zależności (czasem graniczące z alarmującym uzależnieniem) od unijnych dopłat, wydajność przedsiębiorstw rolnych oraz efektywność organizowania gospodarki rolnej.

RSS Module