fbpx
Od 2019 roku konsorcjum w składzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, realizuje projekt tworzenia tzw. gospodarstw opiekuńczych.
Zmniejszenie biurokracji oraz ułatwienia zbyt skomplikowanych procedur podczas zakładania i prowadzenia działalności związanej z rolnictwem to cel jaki przyświeca Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zachęca do wypełnienia specjalnej ankiety.
Rolnictwo wytwarza 4% całego PKB w Polsce, jest to więc istotna gałąź krajowej gospodarki. Niespotykany w 21 wieku wzrost inflacji spędza wszystkim sen z oczu, a najbardziej niepożądaną obecnie liczbą jest osiągnięcie poziomu 10 procent i perspektywa dalszego wzrostu cen.
Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie oraz Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach dołączyły z początkiem 2022 roku do innych 59 szkół będących pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Łącznie sieć szkół resortowych liczy teraz 61 placówek.
Rolnicy w Polsce doczekali się dedykowanej im zakładki na portalu rządowym Gov.pl. Teraz obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, pojawiła się nowa zakładka „Dla Rolnika”.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Chodzi między innymi o wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg w tej sprawie. 
Dzisiejszy dzień, to jeden z takich dni, w których udowadniamy, że mamy i wdrażamy najnowsze rozwiązania – powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas spotkania, na którym został podpisany List intencyjny w sprawie wykorzystania w rolnictwie bezzałogowych statków powietrznych.
System poręczeń kredytowych nie działa tak, jak powinien – zwraca uwagę samorząd rolniczy i apeluje do MRiRW o wprowadzenie zmian. Obecnie rolnicy, zwłaszcza młodzi, mają bardzo duży problem z uzyskaniem kredytu z poręczeniem Funduszu Gwarancji Rolnych.
Aktualnie aplikacja suszowa nie działa, co niepokoi wielu rolników. Jak poinformował resort rolnictwa, dostęp do aplikacji będzie możliwy prawdopodobnie od przyszłego tygodnia.
Od stycznia do maja 2021 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła, w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego, o blisko 4 proc. i osiągnęła 14,5 miliarda EUR. Polskie produkty rolno-spożywcze znalazły odbiorców w 190 krajach na wszystkich kontynentach.