fbpx
Rozprowadzanie środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie, z ważnym przeglądem jest wymagane z punktu widzenia przepisów prawnych. Jaki sprzęt podlega obowiązkowym badaniom i co ile lat należy je przeprowadzać?
Na niewłaściwe postępowania wobec środowiska naturalnego, w tym także dotyczące zgłoszeń o nieprawidłowym stosowaniu środków ochrony roślin reagują policjanci w ramach codziennej służby, wzywani są bowiem do interwencji przez okolicznych mieszkańców.
Mieszkańcy miejscowości Topola Osiedle (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Przygodzice) zawiadomili policję widząc rolnika robiącego opryski w ciągu dnia, czyli podczas lotu pszczół.
Nowoczesne rolnictwo wiąże się z intensywną produkcją, która ukierunkowana jest nie tylko na poprawę ilości, ale przede wszystkim jakości plonu oraz zwiększenie rentowności gospodarstw.