REKLAMA

Trwa nabór wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego

Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego można składać do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – informuje PIORIN.

fot. Paweł Pąk
Redakcja - Uprawa 09.05.2019 chat-icon0

REKLAMA

Wnioski o dokonanie oceny polowej materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych należy składać w terminie do:
15 maja – dla gatunków roślin jednorocznych jarych,
20 maja – dla ziemniaka.

W zależności od grupy/gatunku zgłaszanego materiału siewnego do oceny oraz pochodzenia materiału siewnego (kraj, państwa członkowskie, państwa trzecie) do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 36 ust.8-11 ustawy o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r poz. 633 ze zm.) dokumenty potwierdzające pochodzenie, jakość, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka również zdrowotność materiału zastosowanego do założenia plantacji nasiennej.

Wniosek o dokonanie oceny polowej składają:
– w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany – zachowujący odmianę lub upoważniona przez niego osoba,
– w przypadku odmian niechronionych wyłącznym prawem do odmiany – prowadzący obrót.

Wniosek składa się do właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej. Powinien on zawierać kompletne dane określone w art.36 ust. 7 ustawy o nasiennictwie.

Wzór wniosku można pobrać z internetowych stron administrowanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa w zakładce „Formularze/Dział Nadzoru Nasiennego/ Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej”.

(rpf) jp / Źródło: PIORIN


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA