REKLAMA

Ubezpieczenia: nawet 65 procent dopłaty.

Redakcja - Prawo i Finanse
15.03.2016
chat-icon 0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie prasowym o fakcie przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

REKLAMA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie prasowym o fakcie przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Podjęta została również uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Podstawowy cel nowelizowanej ustawy to powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Aby zwiększyć odsetek ubezpieczanych gospodarstw, ustalone są regulacje umożliwiające producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych ze wsparciem budżetowym w postaci dopłaty do składki ubezpieczenia, przygotowany jest również zestaw rozwiązań służących upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie rodzaje ryzyk występujących w rolnictwie – z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego rodzaju ryzyka do ubezpieczenia. Uregulowanie kwestii ubezpieczeń rolniczych jest jedną z kwestii zapowiedzianych w exposé premier Beaty Szydło.

Nawet 65 proc. wyniesie dopłata z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej i będzie przysługiwała również do ubezpieczenia upraw rolnych, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka – w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

„Dla upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15 proc. – dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać.”

Celem ustanowienia nowych przepisów jest zachęta do ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przez producentów rolnych.

Najczęściej zawieranymi obecnie umowami ubezpieczenia, są te dotyczące pojedynczych rodzajów ryzyk i w większości przypadków nie nie dotyczą suszy. Rozwiązania pakietowe przy ubezpieczaniu mają dać większe możliwości ubezpieczającemu, w tym od skutków suszy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku.

(dpf)

na podstawie informacji MRiRW

fot. agrobrand.pl

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA