REKLAMA

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 roku

Redakcja - Prawo i Finanse
20.09.2016
chat-icon 0

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

© swa182 / fotolia
REKLAMA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

- dla produkcji roślinnej, tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

- dla produkcji zwierzęcej, tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny oraz w wyniku uboju z konieczności.

Przepisy ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczenia upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego.

Wydane 03 grudnia 2015 roku rozporządzenie Rady Ministrów (z dnia 30 listopada 2015 r. poz. 2024) określa, że w 2016 roku dopłata z budżetu pokrywa 65% składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw i 65% składki do 1 sztuki zwierząt gospodarskich.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa corocznie w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych w 2016 roku (Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 roku, poz. 2003): zboża 14 000 zł, rzepak i rzepik 10 550 zł, kukurydza 10 300 zł, chmiel 45 500 zł, tytoń 26 100 zł, warzywa gruntowe 182 400 zł, drzewa i krzewy owocowe 101 500 zł, truskawki 52 000 zł, ziemniaki 31 200 zł, buraki cukrowe 11 430 zł, rośliny strączkowe 20 130 zł.

Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 sztuki zwierzęcia w 2016 roku: bydło 18 000 zł, konie 8 900 zł, owce 900 zł, kozy 800 zł, świnie 2 500 zł, kury, perlice i przepiórki 53 zł, kaczki 65 zł, gęsi 250 zł, indyki 153 zł, strusie 1330 zł.

Sumę ubezpieczenia ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń, ale wysokość nie może przekroczyć ustalonych maksymalnych sum ubezpieczenia.

Jeżeli stawki taryfowe przekroczą 6% sumy ubezpieczenia dopłaty do składek nie przysługują.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 150, poz. 1249 z późn. zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. (poz. 2003)

(rpf) jm
Źródło: MR, PODR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA