REKLAMA

Ubój kopytnych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią – co warto wiedzieć

Redakcja - Zwierzęta
16.12.2020
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Kiedy zwierzę gospodarskie ulegnie wypadkowi lub urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni, istnieje możliwość ograniczenia strat i uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Zwierzę może zostać poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią, dlatego warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, aby wiedzieć jak postępować w takich przypadkach i nie narażać zwierząt na zbędne cierpienie.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Kiedy zwierzę gospodarskie ulegnie wypadkowi lub urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni, istnieje możliwość ograniczenia strat i uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Zwierzę może zostać poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią, dlatego warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, aby wiedzieć jak postępować w takich przypadkach i nie narażać zwierząt na zbędne cierpienie.

Rolnik zobowiązany jest do wezwania lekarza weterynarii, który po przebadaniu zwierzęcia podejmie decyzje czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

Uśmiercanie zwierzęcia dokonuje osobiście lekarz weterynarii poprzez podanie środka usypiającego. Tusza uśmierconych zwierząt musi zostać poddana utylizacji, przy czym warto pamiętać, że koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za zgodą powiatowego lekarza weterynarii można ją przeznaczyć do skarmienia mięsożernych zwierząt futerkowych.Jeżeli podjęta zostanie decyzja o dokonaniu uboju z konieczności, rolnik powinien skontaktować się z rzeźnią, która deklaruje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego takiemu ubojowi. Przewiezienie tuszy ubitego zwierzęcia jest konieczne, ponieważ w rzeźni urzędowy lekarz weterynarii, po dokonaniu badania poubojowego, wydaje ocenę przydatności mięsa do spożycia. Mając ustalone miejsce odbioru tuszy, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii, który dokona badania przedubojowego i wystawi urzędowe świadectwo zdrowia.

Następnym etapem jest znalezienie osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje (czyli posiadającej kwalifikacje takie same jak w przypadku uboju w rzeźni), która dokona ogłuszenia, uboju i wykrwawienia. Ubój powinien być przeprowadzony jak najszybciej oraz w sposób nie powodujący zbędnego bólu i cierpienia zwierzęcia. W przypadku usunięcia żołądka oraz jelit, co jest możliwe pod nadzorem wezwanego urzędowego lekarza weterynarii, po oznakowaniu ich w sposób pozwalający na identyfikację z daną tuszą, muszą razem z nią zostać przetransportowane do rzeźni niezwłocznie po zakończeniu uboju. Jeżeli nie jest to możliwe, w ciągu 2 godzin po uboju należy zapewnić warunki chłodnicze dla transportowanej tuszy.

Wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia do rzeźni muszą być dostarczone następujące dokumenty:

- oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;

- świadectwo urzędowe - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

Zdarzenie uboju z konieczności należy zgłosić to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w czasie 7 dni od zdarzenia lub 2 dni jeśli doszło do uboju świń na terenach objętych restrykcjami związanymi z ASF.

(rzw) jp / Źródło: WIR

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA