REKLAMA

Unijne przepisy zagrażają branży drobiarskiej

Redakcja - Prawo i Finanse
05.09.2021
chat-icon 1

kury spożywające paszę na wolnym wybiegu

Najbliższe kilkanaście miesięcy mogą być kluczowe dla branży drobiarskiej. Narastająca presja ze strony organizacji społecznych i ekologicznych znalazła bowiem swoje odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt.

REKLAMA
kury spożywające paszę na wolnym wybiegu[/caption]

Najbliższe kilkanaście miesięcy mogą być kluczowe dla branży drobiarskiej. Narastająca presja ze strony organizacji społecznych i ekologicznych znalazła bowiem swoje odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Najbardziej niekorzystny dla drobiarstwa scenariusz prac nad zmianami w europejskich przepisach  może zachwiać podstawami funkcjonowania branży w Polsce – uważa Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Komisja Europejska pracuje m.in. nad zakazem utrzymywania zwierząt w klatkach, co wiąże się z inicjatywą obywatelską „End the Cage Age”; nad zakazem wykonywania niektórych zabiegów na zwierzętach (na przykład przycinanie dziobów kur nieśnych) oraz nad powiększeniem dostępnej powierzchni dla zwierząt.

Jest oczywiste, że implementacja któregoś z tych postulatów do unijnych przepisów oznaczałaby olbrzymie problemy dla branży drobiarskiej. Nietrudno także dojść do wniosku, że ewentualne zmiany w unijnym prawie zmierzające w takich kierunkach mogą doprowadzić do umniejszenia znaczenia polskiego drobiarstwa na rzecz naszych konkurentów z UE – komentuje Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Gawrońska wyjaśnia, że branża obawia się, że krótko- i średnioterminowe kalkulacje polityczne związane z interesami poszczególnych grup i partii politycznych (próbujące schlebiać trendom i gustom aktywnych w przestrzeni publicznej grup) mogą doprowadzić do podjęcia nieprzemyślanych decyzji negatywnie rzutujących na długoterminowe perspektywy produkcji zwierzęcej w Polsce.

Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, niektóre z propozycji zmian przepisów zmierzające pozornie do bardziej zrównoważonego korzystania ze środowiska mogą doprowadzić  do wręcz przeciwnych efektów. – Przykładem tego może być postulowany zakaz chowu klatkowego, który będzie skutkował istotnym zwiększeniem korzystania drobiarstwa z zasobów środowiskowych oraz do wyraźnego pogorszenia relacji z mieszkańcami okolic ferm. Stałoby się tak ze względu na konieczność zwiększenia powierzchni ferm, poprzez większe zużycie wody i pasz w chowach alternatywnych (jako mniej wydajnych), poprzez większą emisję zapylenia oraz poprzez większą produkcję odpadów w stosunku do produkcji klatkowej – dowodzi dyrektor Gawrońska z KIPDiP.

Polskie środowisko drobiarskie zrzeszone w Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz chce jednak poszukać kompromisu z działaczami organizacji prozwierzęcych. Drobiarze uważają, że najlepszą metodą pogodzenia sprzecznych interesów jest zmiana metod działania organizacji ekologicznych. Zamiast postulować zmiany w prawie, ekolodzy powinni przekonywać do swoich racji obywateli UE w ramach kampanii społecznych.

Ważne jest, aby dbając o idee wyznawane przez grupę obywateli UE nie narzucać ich sposobu myślenia pozostałej części społeczeństw krajów składających się na Wspólnotę. Istotne wydaje się zatem, aby w dłuższej perspektywie o losie inicjatyw dobrostanowych zdecydowała nie Komisja Europejska lub inne instytucje unijne, ale zdecydowali sami obywateli UE swoimi decyzjami w sklepach. Najbardziej miarodajnym badaniem ich opinii będzie popularność towarów pochodzenia zwierzęcego posiadających określone cechy lub ich pozbawionych – tłumaczy ideę środowiska drobiarskiego Katarzyna Gawrońska.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Komisja Europejska zamknęła konsultacje społeczne w ramach inicjatywy „Dobrostan zwierząt – przegląd prawodawstwa UE”. Po analizie stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji Komisja Europejska zaproponuje dalszy harmonogram prac nad ewentualnymi zmianami w prawie dotyczącym produkcji zwierzęcej.

(rpf) jp / Źródło: KIPDiP

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


maria 04.02.2022

to juz dawno powinno sie zmienic sami zamknijcie sie w klatkach aby byc maszyna do znoszenia jaj ci wszyscy ktorzy placzecie teraz ze wam sie zmniejsza dochody

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA