REKLAMA

UOKIK: 700 tysięcy złotych kary dla spółki Farmio za opóźnienia w płatnościach dla dostawców drobiu

Redakcja - Prawo i Finanse
04.10.2022
chat-icon 0

To już kolejne decyzje prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasza Chróstnego w sprawach zatorów płatniczych. Tym razem kara w wysokości ponad 700 tysięcy złotych została nałożona na spółkę Farmio, natomiast w przypadku trzech innych podmiotów odstąpił od wymierzenia sankcji finansowych.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

To już kolejne decyzje prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasza Chróstnego w sprawach zatorów płatniczych. Tym razem kara w wysokości ponad 700 tysięcy złotych została nałożona na spółkę Farmio, natomiast w przypadku  trzech innych podmiotów odstąpił od wymierzenia sankcji finansowych.

Ideą ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest  zapobieganie sytuacjom, w których duży przedsiębiorca w transakcji handlowej ze swoim kontrahentem nie wywiązuje się ze swojego podstawowego obowiązku umownego, jakim jest zapłata w terminie za dostarczone mu towary lub wykonane usługi.

Z opisaną powyżej sytuacją mieli do czynienia dostawcy w przypadku spółki z branży rolniczej, zajmującej się głównie przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa z drobiu.

- Spółka Farmio opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na rzecz swoich dostawców. Jej kontrahentami byli przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym lokalni dostawcy z branży rolno-spożywczej. Groziło to niewypłacalnością, a nawet upadłością mniejszych podmiotów, których płynność została zachwiana albo zamrożona przez brak zapłaty za dostarczony towar – powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Najwyższa kwota jednej faktury opłaconej po terminie to ponad 955 tysięcy złotych, a największa zaległość wobec jednego kontrahenta wyniosła ponad 3 mln zł i dotyczyła 11 faktur. Siedem kolejnych najbardziej poszkodowanych podmiotów otrzymało od Farmio po terminie świadczenia na łączną kwotę po około 2 mln zł przypadającą na każdy z nich. Najczęściej zatory płatnicze dotyczyły polskich przedsiębiorców.

- Wielu przedsiębiorców z sektora MŚP skarży się na kłopoty z uzyskaniem na czas pieniędzy od swoich kontrahentów. Nieterminowe płatności, jak i zbyt długie terminy zapłaty, mają bardzo negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw, zwiększając ryzyko ich upadłości. Jest to szczególnie niekorzystne dla małych  przedsiębiorców, pierwszego ogniwa w łańcuchu dostawców z branży rolno-spożywczej, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z rozwiązań poprawiających płynność finansową. Obecnie terminowy przepływ pieniędzy pomiędzy kontrahentami, zwłaszcza płynący od największych do najmniejszych przedsiębiorców, jest warunkiem przetrwania wielu z nich - podkreśla Prezes UOKiK.

 

Według przepisów dotyczących zatorów płatniczych, Prezes UOKiK odstępuje od wymierzenia kary w sytuacji, kiedy wartość należności, których przedsiębiorca nie otrzymał wcale lub otrzymał je z opóźnieniem w badanym okresie, przewyższa sumę zobowiązań, których sam nie opłacił lub opłacił z opóźnieniem, tak jak w przypadku trzech przedsiębiorców:


- Polmlek Grudziądz zajmującego się przetwórstwem mleka i wyrobem sera, 


- ABP Poland – producenta artykułów spożywczych, specjalizującego się w przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa,


- Wipasz, który działa na rynku produkcji pasz.

Według ustaleń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, spółka Polmlek Grudziądz w okresie od grudzień 2020 do lutego 2021 roki nie uregulowała w terminie świadczeń pieniężnych na ponad 51 mln zł, jednocześnie nie otrzymując terminowo należności na ponad 80 mln zł. Z kolei suma zobowiązań ABP Poland  wyniosła w okresie od lipca do września 2020 roku ponad 29 mln zł, a łączna kwota opóźnionych należności ponad 46 mln zł. W przypadku Wipasz opóźnienia w zapłacie zobowiązań handlowych w badanym okresie, tj. od lipca do września 2020 roku wyniosły ponad 94 mln zł, a z kolei opóźnione należności handlowe to co najmniej 139 mln zł.

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sposób karania

Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli  w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 5 mln złotych.

UOKiK wspólnie z MRiT wypracował nowelizację ustawy przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, której celem jest zarówno doprecyzowanie, jak i uproszczenie przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć prowadzenie postępowań, co pozwoli na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. wprowadzenie instytucji tzw. wezwań miękkich, czyli możliwości wystąpienia do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania. Pozwoli  to na szybką reakcję na wykryty zator i da przedsiębiorcy możliwość uregulowania zaległości i poprawy kultury płatniczej. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza nowy wzór na wysokość kary maksymalnej. Przyszły model karania ma m.in. umożliwić Prezesowi UOKiK wzięcie pod uwagę przy wymiarze sankcji okoliczności łagodzących i obciążających występujących w konkretnej sprawie.

(rpf) pp / Źródło: UOKiK

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA