fbpx
Produkcja konopi włóknistych – nowy wzór wniosku o wpis do rejestru fot. Adobe Stock

Produkcja konopi włóknistych – nowy wzór wniosku o wpis do rejestru

Napisał  Lut 01, 2023

O nowym wzorze formularza „Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych” informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR. Dokument obowiązuje od 30 stycznia 2023 roku.

Ważną informacją, którą należy mieć na uwadze jest fakt, że wcześniejsza wersja dokumentu obowiązująca od 7 maja 2022 roku straciła ważność, a złożenie przez producenta konopi włóknistych wniosku w nieaktualnej wersji będzie skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków.

Formularz w najnowszej i aktualnej wersji można uzyskać bezpośrednio w Centrali KOWR zlokalizowanej przy ulicy Karolkowej 30 w Warszawie, w Oddziałach Terenowych KOWR, a także poprzez wydruk ze strony internetowej KOWR (zakładka: Interwencja/Konopie włókniste/Warunki_Formularze).

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej – operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres właściwego OT KOWR oraz za pośrednictwem innych operatorów. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

(rpf) pp / Źródło: KOWR

Udostępnij: