7°C

Jak prawidłowo pobrać próbki gleby do badania fot. Paweł Pąk

Jak prawidłowo pobrać próbki gleby do badania

Napisał  Paź 01, 2017

Nawet badanie w najlepszym laboratorium, nie da nam miarodajnych wyników, jeśli źle pobierzemy próby. Można je wykonać samodzielnie lub zwrócić się do przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej lub doradcy.

Samodzielnie pobieranie próbki krok po kroku:

1. Należy pobrać jedną próbkę na 4-5 ha w dużych gospodarstwach, których areał to jednolite pola. W przypadku gospodarstw mniejsze bądź mających wiele różniących się działek, powinniśmy pobrać więcej prób.
2. Sporządzamy szkic gospodarstwa, w którym grupujemy pola według jednolitych upraw i podobnej jakości gleb. Należy zaznaczyć numery i ewentualnie opisy kolejnych prób.
3. Próbki pobieramy po tym jak zostanie zebrany plon główny, a nawozy zastosowane pod poprzedzającą roślinę zostały w większości pobrane i dzięki temu możemy ocenić nie chwilową, ale przeciętną zawartość składników. Można pobierać próby przed siewem czy sadzeniem roślin, jednak bezwzględnie przed zastosowaniem nawozów mineralnych i organicznych.
4. Glebę na próby należy pobrać laską glebową lub szpadlem, staramy się przy tym pobrać słupek ziemi sięgający od powierzchni do głębokości 25-30 cm (takiej jak głębokość orki, gdzie jest najwięcej korzeni). Na jednym polu pobieramy kilka próbek pojedynczych, które po zmieszaniu dają próbkę reprezentatywną dla całego pola.
5. Pojedyncze próbki pobieramy idąc po linii łamanej przez pole, omijając brzegi pola i miejsca wyraźnie różniące się (podmokłe, łachy piasku itp.).

Zalecenia nawozowe otrzymane z laboratorium dokonującego analizy uwzględniają:
- pobranie składnika nawozowego przez rośliny,
- tzw. naddatek na zwiększenie żyzności gleby.

Zalecenia podają dawkę nawozów w czystym składniku na hektar danej uprawy, w razie problemów z ustaleniem dawek konkretnych nawozów, należy zwrócić się do doradcy o przeliczenie dawek czystego składnika na masę poszczególnych nawozów na powierzchnię pola.

(rup) jm

reklama