27.8°C

partnerzy:

reklama
Agrotechnika zapobiegająca erozji wodnej gleby Agro Brand

Agrotechnika zapobiegająca erozji wodnej gleby

Napisał  Paź 07, 2017

Erozja gleby jest zjawiskiem naturalnym, jednak proces ten w znacznym stopniu przyspiesza działaność człowieka, głównie poprzez stosowanie niewłaściwych praktyk rolniczych oraz w przypadku intensywnej produkcji rolniczej. Prawidłowa agrotechnika może w znacznym stopniu ograniczyć erozję.

Jedną z najczęściej występujących jest erozja wodna, której szkodliwość polega na niszczeniu wierzchniej, a z czasem również głębszych warstw gleby, a także na przemieszczaniu się cząstek glebowych i składników mineralnych zawartych w glebie do wód powierzchniowych.

Proces erozji stopniowo doprowadza do pogarszenia struktury gleby poprzez zmniejszenie materii organicznej i substancji odżywczych, co ma wpływ na spadek produkcji rolnej.

Działania agrotechniczne, które w znaczny sposób ograniczają proces erozji wodnej to przede wszystkim:
- orka wykonywana poprzecznie do nachylenia stoku zatrzymuje śnieg i ogranicza zmywy gleby,
- siew i sadzenie poprzecznostokowe przeciwdziała strugom wodnym niszczącym zasiewy,
- spulchnianie głębszej warstwy gruntu bez odwracania poziomu wierzchniego, co zapobiega zmywom oraz zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania wody,
- nawożenie mineralne i organiczne w dawkach dostosowanych do żyzności gleb i poszczególnych elementów rzeźby terenu (zbocze, dolina, wierzchowina),
- zmianowanie ochronne – polegające na tym, że po uprawach słabiej chroniących glebę, głównie okopowych i jarych, nastepują uprawy o dużych właściwościach glebochronnych (motylkowe, trawy, rośliny ozime – żyto, pszenżyto, rzepak).

(rup) jm

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama