-0.3°C

Szkółkarstwo: warto stosować się do „Zaleceń jakościowych” fot. OkiemRolnika.pl

Szkółkarstwo: warto stosować się do „Zaleceń jakościowych”

Napisał  Mar 07, 2017

Po wycofaniu Polskich Norm „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich są jedynym dokumentem rekomendowanym między innymi przez Instytut Ogrodnictwa.

Opracowanie ma na celu zapewnienie wysokiej jakości materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych. Dokument w wersji pdf jest dostępny na głównej stronie Związku Szkółkarzy Polskich (www.zszp.pl).

Dlaczego warto stosować się do tych zaleceń? Jak piszą autorzy opracowania: „Do momentu pojawienia się pierwszego wydania Zaleceń w 1997 r. standaryzację materiału szkółkarskiego definiowały tylko Polskie Normy opracowane w 1987 roku.

Ze względu na dokonujący się postęp w produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego, wdrożenie nowoczesnych technik uprawy oraz wzrost oczekiwań konsumentów względem jakości roślin Polskie Normy uległy dezaktualizacji i decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostały wycofane z dniem 15 listopada 2012.

Prezentowane zalecenia są obecnie jedynymi w kraju aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi normami regulującymi kwestie jakości roślin”.

Wydane opracowanie ma więc na celu zapewnienie wysokiej jakości materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych opartych na nowoczesnych technikach uprawy. Rekomendacja wychodzi naprzeciw wysokim oczekiwaniom konsumentów w zakresie jakości roślin ozdobnych.

Zalecenia są obecnie jedynymi aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi w kraju wytycznymi regulującymi kwestie jakości roślin ozdobnych, z których mogą korzystać zarówno odbiorcy roślin, jak i ich producenci.

Zalecenia mają na celu określenie i wdrożenie parametrów jakościowych roślin ozdobnych, przeznaczonych na zakładanie i utrzymanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej, np. na tarasach i w ogródkach przydomowych, jak i w przestrzeni publicznej − w parkach, ogrodach, na skwerach, w granicach pasów drogowych miast, czy też wzdłuż dróg i autostrad.

Zalecenia zostały opracowane przez zespół szkółkarzy posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie w produkcji roślin ozdobnych oraz naukowców.

Opracowanie uzyskało pozytywną opinię jednostek naukowych, takich jak Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

(rup) jm / źródło: MRiRW

reklama