-8.9°C

1/3

Jak dobrać odpowiedni materiał siewny?

Napisał  Sty 17, 2018

Zima jest w wielu gospodarstwach okresem planowania i inwestycji przed wzmożonymi pracami w okresie wiosennym.

Wiosenne zasiewy wiążą się z zabiegami agrotechnicznymi, nawożeniem oraz przede wszystkim zakupem odpowiedniego materiału siewnego. Na co zwracać uwagę, aby dobrać odmianę w pełni odpowiadającą potrzebom naszego gospodarstwa i dlaczego jest to takie ważne?

Na polskim rynku znajduje się wiele odmian roślin zbożowych, które oferowane są zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne hodowle roślin. Wybór odpowiedniej stanowi nie lada wyzwanie, ponieważ rzutuje on na poziom plonów i wyniki ekonomiczne gospodarstwa.

Kupując materiał siewny, należy postawić na odmiany, które są wszechstronnie przebadane pod kątem przystosowania do warunków klimatycznych i cechują się dużą wartością gospodarczą. Bardzo przydatne w tym zakresie są wyniki badań przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - COBORU, które corocznie publikowane są w Polskim Rejestrze Odmian. 

Badaniom COBORU obejmowane są wszystkie gatunki roślin uprawnych w Polsce - rośliny zbożowe, oleiste i włókniste itd.

Każda odmiana poddawana jest specjalistycznym doświadczeniom, na podstawie których można ocenić jej plonowanie, wysokość, odporność na choroby, czy mrozodporność. Każda cecha, w zależności od wyniku otrzymuje ocenę, która wyrażona jest w skali 9-stopniowej i pozwala na porównywanie odmian względem siebie.

W celu ułatwienia dobru roślin, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych prowadzi badania każdej odmian na dwóch poziomach agrotechniki - przeciętnym (jest on najbardziej zbliżony do wymogów stawianych przez Integrowaną Ochronę Roślin i powinien być głównym wyznacznikiem przy wyborze odmiany) oraz wysokim.

Rośliny uprawiane na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) nie mają zapewnionej pełnej ochrony chemicznej, a ogranicza się ona do zaprawy nasion i stosowaniu herbicydów i insektycydów, a poziom nawożenia azotowego zależny jest od jakości gleby, przedplonu, ilości opadów oraz przebiegu wegetacji w danym roku.

Wysoki poziom agrotechniki (a2) obejmuje natomiast zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotem połączone ze stosowaniem fungicydów i dolistnych nawozów wieloskładnikowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, COBORU publikuje także listę odmian zalecanych do uprawy na terenie danego województwa. Pozwala to na dobór roślin, które powinny dać najwyższy plon się w określonych warunkach klimatycznych.

(rup) Krzysztof Przepióra

reklama reklama reklama reklama reklama