SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

27.9°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
reklama
Proteusem w szarka komośnika żerującego na burakach cukrowych © fotolia.com - Bits and Splits

Proteusem w szarka komośnika żerującego na burakach cukrowych

Napisał  Mar 06, 2018

W dniu 22 lutego bieżącego roku Komisja ds. Środków Ochrony Roślin pozytywnie zaopiniowała wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Proteus 110 OD.

Środek ten przeznaczony jest do stosowania w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania szarka komośnika. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lutego 2018 roku wydał zezwolenie na stosowanie tego środka w okresie od 15 marca do 12 lipca 2018.

Szarek komośnik to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. W roku 2017 intensywne żerowanie szkodnika zostało zarejestrowane na powierzchni ponad 5 500 hektarów w Polsce Południowo-Wschodniej (województwa lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie).

Lustracje pól potwierdziły, że w mniejszym stopniu szkodnik pojawił się również na plantacjach w pozostałej części kraju. Widoczna jest migracja szkodnika w kierunku zachodnim.

Chrząszcze wyjadają tkankę liści, na skutek czego powstają zatoki, a także podgryzają hypokotyl. Intensywny żer na siewkach buraka prowadzi do ich doszczętnego ogołocenia z części zielonych i w konsekwencji powoduje zamarcie rośliny.

Buraki, które zostały uszkodzone w mniejszym stopniu są osłabione, wolniej rosną oraz nadmiernie transpirują. Uszkodzenia są miejscem wnikania organizmów patogenicznych.

W ubiegłym roku masowy atak szkodnika sprawił, że plantacje buraków w wielu przypadkach były doszczętnie niszczone w bardzo krótkim czasie. Na części plantacji trzeba było ponownie zasiać buraki, ponieważ uszkodzenia były zbyt duże, a niska obsada nie rokowała nadziei na satysfakcjonujące plony.

Ze względu na skrócony okres wegetacji, plony na tych plantacjach znacząco odbiegały od średniej. Ponadto część pól została zaorana, a w miejsce buraków posiano inne rośliny, ze względu na zbyt późny termin do przeprowadzenia ponownego siewu buraków.

W związku z brakiem rejestracji środków ochrony roślin przeznaczonych do walki z tym szkodnikiem istniał poważny problem ze skutecznym zwalczaniem szarka komośnika.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego podjął starania o uzyskanie zezwolenia na możliwość stosowania insektycydów do ochrony plantacji przeciwko temu szkodnikowi.

W efekcie w dniu 22 lutego bieżącego roku Komisja ds. Środków Ochrony Roślin pozytywnie zaopiniowała wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Proteus 110 OD z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania szarka komośnika.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lutego 2018 roku wydał zezwolenie na stosowanie tego środka w okresie od 15 marca do 12 lipca 2018 roku.

(rup) Tomasz Kodłubański

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail