19.9°C

Uprawa soi w Polsce ma przyszłość fot. Fotolia.com

Uprawa soi w Polsce ma przyszłość

Napisał  Mar 30, 2018

Zwiększenie powierzchni upraw roślin białkowych i zmniejszenie zależności od importowanego białka GMO jest jednym z głównych priorytetów Polski na najbliższe lata.

Brak możliwości zastąpienia soi genetycznie modyfikowanej roślinami białkowymi pochodzącymi z polskich uprawa sprawia, ze zakaz stosowania GMO w żywieniu zwierząt przekłada się w czasie i według najnowszych planów miałby wejść w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Aby zmniejszyć zależność od importu soi, działania prowadzi zespół do spraw alternatywnych źródeł białka.

Działania prowadzące do znalezienia innowacyjnych rozwiązań w istniejącym systemie doświadczalnym i rekomendacji odmian rodzimych gatunków roślin strączkowych prowadzi natomiast Inicjatywa Białkowa COBORU, która niedawno obchodziła pierwszą rocznicę swojej działalności.

Głównym celem podjętych działań jest utworzenie przez COBORU w ciągu 3-4 lat „Krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji odmian roślin białkowych i soi”. Szansą na poprawę bilansu paszowego w Polsce jest zwiększenie upraw nie zmodyfikowanych genetycznie odmian soi.

Chociaż soja jest gatunkiem dość rzadko uprawianym w Polsce, jej znaczenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej systematycznie wzrasta i między innymi dlatego na krajowym rynku nasiennym można zauważyć coraz większą liczbę zagranicznych odmian soi.

COBORU mając na uwadze coraz większy potencjał w uprawie soi, zwiększyło o blisko 100% zakres badań odmianowych z soją w porównaniu do 2016 roku i zbliżającym się sezonie wegetacyjnym, powstanie łącznie 40 doświadczeń odmianowych tego gatunku w całym kraju.

W 2017 roku udało się dowieść, że plonowanie soi w wielu regionach Polski pozwala osiągnąć satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne. Wyjątkiem są województwa północne - pomorskie, zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W pozostałych województwach średnie plony oscylowały na pozimie 36-50 dt/ha - najlepsze wyniki udało się osiągnąć w południowej części kraju, gorsze w centralnych regionach Polski.

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań, udało się wyciągnąć następujące wnioski:

- w celu zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych, w tym soi, wskazana jest intensyfikacja badań odmianowych i docelowe utworzenie (w ciągu 3-4 lat) Krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji odmian w tej grupie roślin,

- realizacja zadań w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU pozwoli na stałą weryfikację optymalnych rejonów kraju do uprawy roślin białkowych i wprowadzenie powszechnej rekomendacji odmian białkowych w województwach,

- istnieje potrzeba stałej współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi instytucjami i organizacjami rolniczymi, w zakresie popularyzacji uprawy i wykorzystania rodzimych roślin białkowych w przemyśle paszowym. („Dni pola”, „Dni Soi”, „Dni roślin białkowych”, szkolenia, publikacje i inne).

(rup) Krzysztof Przepióra, COBORU

reklama