Zmiany w zazielenieniu w roku 2018 fot. Fotolia.com

Zmiany w zazielenieniu w roku 2018

Napisał  Kwi 19, 2018

Komisja Europejska na wniosek resortu rolnictwa wydała decyzję, na mocy której rolnicy będą mieć przywilej skorzystania z odstępstwa od obowiązku zastosowania w roku 2018 jednej z praktyk zazielenienia.

W związku z trudną sytuacją pogodową jaka miała miejsce jesienią 2017 roku, wielu rolników nie zdołało przeprowadzić siewu zbóż ozimych. Na wielu polach było zbyt mokro, aby przystąpić do prac, a jeżeli już udało się to zrobić, to znaczna część upraw uległa zniszczeniu.

W związku z tym gospodarstwa, w których udział gruntów ornych, które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin na 2018 rok lub na których uprawy te zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni ozimin w gospodarstwie, będą mogły skorzystać z uchylenia obowiązku zazielenienia.

Komisja Europejska podjęła decyzję, że gospodarstwa posiadające od 10 do 30 hektarów gruntów ornych w roku 2018 będą zwolnione z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast gospodarstwa posiadające powyżej 30 do 150 hektarów gruntów ornych będą zobowiązane do posiadania 2 (a nie 3) upraw.

Decyzja upoważniająca do stosowania odstępstw w sprawie spełniania warunków dotyczących płatności z tytułu zazielenienia w roku 2018 obowiązuje nie tylko w Polsce, ale również w Danii, Estonii, na Łotwie, Litwie i w Finlandii.

(rpf) Krzysztof Przepióra, MRiRW

reklama reklama reklama reklama reklama