W Błoniu uprawia się najlepsze odmiany cebuli fot. Tomasz Kodłubański

W Błoniu uprawia się najlepsze odmiany cebuli

Napisał  Kwi 19, 2018

Cebula jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych warzyw uprawianych w Polsce. Szczególnie widać to jadąc drogami w rejonie Błonia (woj. mazowieckie).

Okolice te obfitują w producentów cebuli, którzy poprzez lata doświadczeń i prób z różnymi odmianami osiągają bardzo dobre rezultaty jeśli chodzi o jakość oraz wielkość plonów. Wiodącymi odmianami cebuli uprawianymi przez rolników i firmy z terenu gminy Błonie jest odmiana Mission F1.

Józef Kolis z Błonia uprawia cebulę odmiany Mission F1 od ponad dwudziestu pięciu lat na areale ponad sześciu hektarów ziemi.

- W tym sezonie, tak jak w poprzednim, postawię na odmiany Mission F1. Mam nadzieję, że zbiorę bardzo dobry plon w drugiej części sezonu. Jest to wysoko plonująca cebula na świeży rynek i do długiego przechowywania - mówi plantator. Zbieramy ją z dwu pól. Z tego pola wydajność jest powyżej średniej – czterdzieści pięć ton z hektara natomiast z innego pola, które wcześniej nie było przygotowywane pod warzywa w tym roku było jedynie około trzydzieści trzy tony z hektara.

- W zeszłym roku było dość sucho i cebula była bardzo dorodna jednak w rok wcześniej mieliśmy tutaj na polach do września prawdziwy ‘potop’. Wtedy miałem odmianę Wellington F1 i pomimo tych deszczy i wilgoci była bardzo ładna. Wellington F1 – która również łączy w sobie zalety wczesnego zbioru i możliwości przechowania do końca maja. Jej cechą charakterystyczną ma być jednoczesne załamywanie szczypioru na plantacji (w ciągu dwóch lub trzech dni). Producenci zwracali szczególną uwagę na wyrównanie roślin na poletkach.

Jednak pośrednicy nie bardzo chcieli kupować tą odmianę ponieważ ma dość ciemną łuskę, a sprzedaje się przede wszystkim cebula biała – mówi J. Kolis.

- Odmiana ta średniowczesna typu Rijnsburger daje wysoki plon handlowy - twierdzi plantator.

Ma bardzo silny wigor. W tej odmianie lśniąco jasno - zółtobrązowa łuska silnie przylega przy idealnie okrągłym kształcie cebuli. Ważne cechy, które powodują, że podjąłem się uprawy tej odmiany to - twardość cebul, cienka szyjka, mocna łuska i duże wyrównanie. Możliwość długiego przechowania cebul tej odmiany i niskie straty zapewniają elastyczność sprzedaży, niezależnie od sytuacji rynkowej i pozwalają dostarczać cebule dobrej jakości do końca sezonu przechowalniczego, kiedy podaż maleje i ceny najczęściej wzrastają. Jest to cebula z przeznaczeniem także na świeży rynek, do sprzedaży w worku lub w supermarketach.

Józef Kolis chętnie uprawia również odmianę cebuli Vision F1.

- Odmiana Vision F1 dzięki lekko wydłużonemu kształtowi cebul bardzo dobrze nadaje się do obierania ręcznego lub mechanicznego, a podczas tego procesu powstaje mała ilość odpadów. Bardzo dobra na różne rodzaje gleb, dzięki wyrównaniu i odpowiedniemu kalibrażowi cebul Vison F1 ułatwione jest też pakowanie tej odmiany cebuli w siatki przeznaczone do sprzedaży w supermarketach – podkreśla plantator.

W gospodarstwie w Błoniu dużą wagę przykłada się do chemicznego zwalczania chwastów na polu.

- Na dwa-trzy dni przed wschodami cebuli - bezpośrednio po siewie stosuję preparat od 3 do 5 litrów na hektar, zawierający pendimetalinę oraz herbicyd w dawce osiem do dwunastu litrów na hektar zawierający propachlor. Preparaty te niszczą większość chwastów dwuliściennych.

Na chwasty jednoliścienne stosuję herbicyd niszczący chwastnicę i perz od fazy 2 liści do początku krzewienia. Do tych wszystkich zabiegów herbicydami używam dużych dawek wody (300 – 600 l/ha) oraz odpowiednich końcówek zapewniających równomierne pokrycie gleby - podsumowuje rolnik.

(rup) Tomasz Kodłubański

reklama reklama reklama reklama reklama