1/4

Plantacje ziemniaka zagrożone! Stonka i zaraza w natarciu

Napisał  Maj 24, 2018

W całej Polsce są idealne warunki do wychodzenia chrząszczy stonki ziemniaczanej oraz składania jaj na młodych roślinach. 

Ziemniaki są też zagrożone przez zarazę ziemniaczaną – informuje system sygnalizacji agrofagów PIORiN. Rolnicy potwierdzają – ziemniaki trzeba już chronić przed tymi agrofagami.

W tym roku termin sadzenia ziemniaków został znacznie przyspieszony. Pogoda pozwoliła plantatorom wyjechać z sadzeniakami wcześniej. Rośliny są więc już znacznie lepiej rozwinięte, w późniejszej, niż rok temu, fazie wzrostu.

Jak wskazuje Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów PIORiN, zaraza ziemniaka i stonka są obecne na plantacjach w całej Polsce. Obydwa agrofagi są groźne dla upraw – powodują one duże szkody na plantacjach, a w konsekwencji obniżkę plonów..

Stonki wychodzą na plantacje

- Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności - informuje PIORiN w Grodzisku Mazowieckim.

Chrząszcze stonki ziemniaczanej masowo wychodzą na plantacje ziemniaka, gdy temperatura gleby przekroczy 15º C. - Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12º C może być wstrzymane – dodaje PIORiN. Aktualnie więc istotne jest, aby ograniczyć składanie jaj przez stonkę oraz ograsniczyć jej rozmnażanie się. Żarłoczne larwy pojawiają się 10-19 dni po złożeniu jaj i żerują na roślinach nawet miesiąc. Kolejna „fala” chrząszczy pokolenia letniego pojawia się na plantacjach zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia.

Plantacje ziemniaka koniecznie trzeba monitorować. Wyznaczone progi szkodliwości ekonomicznej, to 1-2 chrząszczy na 25 roślinach, 10 skupisk jaj na 10 roślinach lub 15 larw na jednej roślinie. Jeżeli zaobserwujemy na ziemniakach, że próg ekonomicznej szkodliwości został przekroczony, należy przeprowadzić zabieg chemiczny.

Jak wskazuje PIORiN: - Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3 – informuje.

Jeżeli wylęg stonki ziemniaczanej będzie wydłużony w czasie, ewentualnie, gdy liczebność pierwszego pokolenia chrząszczy będzie bardzo liczna, musimy się przygotować na powtórzenie zabiegu insektycydowego.

Zaraza atakuje ziemniaka

W całej Polsce pojawiają się również ostrzeżenia przed zarazą ziemniaka. Aktualnie pogoda w wielu regionach sprzyja występowaniu tej groźnej choroby (duża wilgotność powietrza i temperatura w ciągu doby w granicach 8-18º C. Takie warunki to idealny moment na przeprowadzenie zabiegu fungicydowego ochronnego zapobiegawczo, jeszcze przed wystąpieniem objawów choroby.

- U mnie ziemniak jest na razie na etapie wschodów. Podejrzewam, że przy takich temperaturach, jakie są podawane i prognozach na przyszły tydzień, prewencyjnie trzeba będzie zabezpieczyć rośliny przed zarazą ziemniaka – mówi Pan Piotr z gminy Narewka (woj. podlaskie).

Do pierwszego zabiegu należy użyć fungicydu działającego układowo lub wgłębnie.

Aby znaleźć odpowiedni środek do zwalczania wybranych agrofagów, można skorzystać z wyszukiwarki na stronie ministerstwa rolnictwa (http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin).

Jest ona w miarę często aktualizowana, znajdziemy w niej informacje o dostępnych i zarejestrowanych środkach, zawartości substancji czynnych, zwalczanych agrofagach, czy terminach stosowania.

(rup) Renata Struzik

reklama reklama reklama reklama reklama