-5.9°C

Konieczne zmiany w ustawie o ochronie roślin fot. fotolia.com

Konieczne zmiany w ustawie o ochronie roślin

Napisał  Cze 19, 2018

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają obecnie prace nad zmianą obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

Konieczność wdrożenia zmian i zastąpienia obecnych przepisów nowymi, wynika z przeprowadzonej na poziomie Unii Europejskiej reformy systemu kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym. Reforma ta objęła m.in. obszar nadzoru fitosanitarnego.

Nowe przepisy będą określać właściwość organów administracji w realizacji zadań takich jak: kontrola eksportu towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich, ustanawianie na potrzeby eksportu miejsc produkcji oraz obszarów wolnych od agrofagów, a także zasady funkcjonowania i organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego wskazanych wyżej zmian wymaga:

  1. przyjęcia nowej ustawy ochronie roślin przed agrofagami, która określać będzie zasady ochrony fitosanitarnej kraju;

  2. przyjęcia nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która regulować będzie organizację i zasady funkcjonowania tej Inspekcji;

  3. nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin;

  4. nowelizacji ustawy o nasiennictwie;

  5. przyjęcia przepisów wykonawczych do wskazanych wyżej ustaw – obecnie na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin obowiązuje 58 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe rozporządzenia UE:

  • ogłoszone 23 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;

  • z 7 kwietnia 2017 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych.

Przepisy unijnych rozporządzeń wejdą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.

 

(rup) Anna Kamińska / na podstawie informacji MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama