1.9°C

KE zgodziła się na derogację dot. zazielenienia fot. Paweł Pąk

KE zgodziła się na derogację dot. zazielenienia

Napisał  Wrz 13, 2018

Komisja Europejska zgodziła się na to, aby Polska skorzystała z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia. Ta decyzja umożliwia zastosowanie odstępstw w ramach międzyplonów, które uznawane są za obszary proekologiczne EFA.

To duże ułatwienie dla rolników po wystąpieniu klęski suszy w naszym kraju.

To rozwiązanie daje gospodarzom większe możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe. Korzystający z odstępstwa farmerzy będą mogli wysiać międzyplon składający się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych pastewnych roślin zielonych, zamiast – obowiązującej dotychczas mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin.

Ponadto, także uprawy roślin ozimych uprawiane w plonie głównym na pasze dla zwierząt gospodarskich lub wypasanie uznawane będą za międzyplony w ramach EFA.

- Dodatkowo zgodnie z decyzją rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime – podaje resort rolnictwa.

(rup) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: MRiRW

reklama