10.3°C

Efektywne mikroorganizmy a kiełkowanie ziarna pszenicy jarej fot. Paweł Pąk

Efektywne mikroorganizmy a kiełkowanie ziarna pszenicy jarej

Napisane przez  Wrz 13, 2018

Efektywne mikroorganizmy – EM® – przydają się w rolnictwie do regeneracji gleby, produkcji roślinnej i zwierzęcej – tak mówi producent, promując swój produkt.

Pewne jest, że pojawienie się na rynku biologicznych preparatów jest alternatywą w stosunku do ich chemicznych odpowiedników. Efekt to korzyści dla środowiska naturalnego.

Co poza tym?
Zdaniem producentów, korzyści płynące ze stosowania EM® w agronomii to m.in.:

- wspieranie kiełkowania roślin,
- kwitnienia,
- owocowania,
- dojrzewania

Poza wymienionymi zaletami efektywne mikroorganizmy mogą poprawić fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości środowiska glebowego tłumiąc rozwój czynników chorobotwórczych i działalność szkodników w glebie.

Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że organizmy te wpływają na zwiększenie wydajności procesu fotosyntezy i lepszą przyswajalność składników pokarmowych z głębszych warstw gleby – co dodatkowo daje lepsze warunki do prawidłowego rozwoju rośliny.

Według zaleceń producenta
Dawki EM® przy zaprawianiu ziarniaków pszenicy powinny wynosić 100 ml – zawartość preparatu należy rozcieńczyć w 1 l wody na 100 kg ziarna. 
Ziarniaki powinno się umieścić w tak wykonanym roztworze na czas 30-60 min., a następnie wysiać.

Co pokazuje praktyka?
Z przeprowadzonych badań agronomów z Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wynika, że dodawanie pojedynczej dawki Efektywnych Mikroorganizmów wpływa korzystnie na dynamikę kiełkowania pszenicy jarej. Natomiast nie wpływa na wyższą procentową zawartość suchej masy korzeni.

Należy pamiętać, że nie zaleca się stosowania podwójnych dawek preparatu EM® do zaprawiania ziaren. Takie działanie może przynieść negatywne skutki w postaci zahamowania ziarniaków w całym okresie kiełkowania. Dlatego też, uczula się rolników, aby nie zwiększali dawki, tylko ścisłe stosowali się do zaleceń producentów.

(rup) Anna Bluszcz

Doktorantka III roku
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama