8.5°C

Zbiór ziemniaków – wpływ technologii uprawy na jakość bulw fot. Paweł Pąk

Zbiór ziemniaków – wpływ technologii uprawy na jakość bulw

Napisał  Wrz 14, 2018

Zbiór ziemniaków jest czynnością pracochłonną i energochłonną – może stanowić nawet ponad 40% nakładów całej pracy.

Duże gospodarstwa przeważnie stosują nowoczesne elementy technologii produkcji, natomiast gospodarstwa małe raczej korzystają z tradycyjnych technologii uprawy ziemniaka, a plon osiągają gorszej jakości, przez co są mało konkurencyjne na rynku.

Dlatego też, zaleca się, aby mniejsze gospodarstwa zastanowiły się nad zmianą stosowanej metody i skorzystaniu z takiej która możliwie najlepiej zadba o zachowanie lepszej jakości zbieranego plonu.

Warto pamiętać, że o wielkości bulw w plonie decydują przede wszystkim warunki glebowe oraz pogoda w okresie wegetacji, z kolei wpływ technologii uprawy, gęstość sadzenia, dostosowanie wielkości sadzeniaków i walka z chwastami mogą modyfikować ten układ.

Poprzez oddziaływanie czynników naturalnych i środków techniki rolniczej, struktura i ciężar objętościowy gleby ulegają zmianie przyczyniając się do poprawy warunków zbioru i jakości zbieranego plonu. Warto także wspomnieć, że cechy odmianowych ziemniaków i rodzaj gleby mają wpływ na warunki „wykopków”.

Ponadto istnieje duży wpływ zachwaszczenia na pogorszenie warunków zbioru bulw ziemniaków jadalnych, w tym celu powinno się zadbać o jak najszybsze pozbycie się chwastów przed planowanymi wykopkami.

Powyższe informacje mają za zadanie pomóc rolnikom w doborze właściwej technologii, która maksymalnie ograniczy straty plonu.

(rup) Anna Bluszcz

Doktorantka III roku
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu